Przygody Sherlocka Holmesa

Od Doyle stworzył nieśmiertelną Domy Sherlock i jego asystent dr Watson, żaden inny pisarz tajemnicy zbliżył się do spychając go jako standard na

okaziciela kryminału. Genialny „detektyw konsultacji” z siedzibą w Londynie Holmes jest znany ze swojej sprawności intelektualnej i znana jest jego umiejętne wykorzystanie wnikliwych obserwacji, rozumowania dedukcyjnego

i Continue reading

Posted in: